WATERHOEVEBOS 7000 M² GROTER DANKZIJ TVH

22 December 2021

Onderdelenspecialist TVH en Natuurpunt sloegen op zaterdag 11 december de handen in elkaar om het tweede deel van het Waterhoevebos in Sint-Denijs (Zwevegem) aan te planten. Corona beperkte het aantal mogelijke deelnemers, maar er waren toch meer dan 40 vrijwilligers op de been. Daarbij ook collega’s van TVH samen met hun vrienden en familie, die hielpen bij de uitbreiding van het bos. Er kwam maar liefst 7000 m² bovenop de bestaande 5800 m², die TVH en Natuurpunt begin 2021 al aanplantten. 

DUURZAAMHEID

De aankoop van de gronden en de realisatie van dit nieuwe bos is mede mogelijk gemaakt door een verhoogde aankoopsubsidie van de gemeente en door sponsoring van TVH. Volgens Anton Theunynck, Sustainability Manager van het bedrijf: “Door te investeren in bebossing wil TVH zijn CO2- uitstoot deels compenseren en zijn steentje bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is dit jaar als strategisch actiepunt erkend door TVH. We werken hard aan een globaal duurzaamheidsbeleid.” 

Na het planten werd ook nog een gedenkplaatje onthuld. Anton: “Het gedenkplaatje is een mooie erkenning voor ons bedrijf, en voor iedereen die meehielp aan deze aanplant. Ook binnen TVH blijven we inzetten op meer duurzaamheid. Op én naast het werk. We zijn alvast verheugd te kunnen aankondigen dat we van plan zijn om in 2022 nog eens 7000 m² toe te voegen aan het Waterhoevebos. In totaal zal het bos dus bijna 2 hectares tellen.”
 

3 MILJARD EXTRA BOMEN TEGEN 2030

Het project kadert binnen het bosbeleidsplan van de gemeente Zwevegem. Tegen 2025 wil de gemeente immers 20 ha extra bos in Zwevegem, tegen 2030 zelfs 80 ha. Bovendien helpt het project ook bij de EU-bosstrategie voor 2030 (deel van de Europese Green Deal), waarbij 3 miljard extra bomen geplant moeten zijn in Europa tegen 2030.
 

GEMENGD LOOFBOS

Het nieuwe bos wordt een gemengd loofbos dat binnen enkele jaren ook toegankelijk wordt voor de wandelaar door het herstellen van een verdwenen voetweg. Het Waterhoevebos ligt aan de rand van het dorp en wordt zo op termijn een oase voor de inwoners van Sint-Denijs. Het bos telt intussen ruim 2000 bomen. Hiervoor werden uitsluitend inheemse boomsoorten voorzien die bijdragen aan de bevordering van de biodiversiteit. 
 

WATERHOEVEBOS 7000 M² LARGER THANKS TO TVH

 

Terug naar overzicht