5 tips för att arbeta säkert med truck

En säker arbetsmiljö i ett lager är viktigt på en arbetsplats, både för de anställda och arbetsgivaren. Utan konkreta avtal kan ett lager bli en farlig arbetsplats. Är ditt lager en säker arbetsplats? Läs våra 5 tips för att göra din arbetsplats ännu säkrare

1. Skapa gångvägar och markeringar

Markeringar och linjer klargör funktionaliteten för varje utrymme.

Vilket område är reserverat för trucken? Var slutar gången? Använd olika färger för varje zon.

footpaths

Även på företagets område är det viktigt att använda vägmarkeringar. Ange lastyta, lossningsområde och parkeringsplatser.

Tydliga linjer kan förhindra att truckar kolliderar med andra truckar, fordon eller personer.

2. Håll rent

Avfall som förpackningsmaterial eller tomma lådor kan leda till en olycka.

Se till att det finns tillräckligt med soptunnor på olika platser, tex i gångarna och vid plockstation.

skips

En tippcontainer som avfallshantering är det perfekta sättet att sortera avfall i en professionell arbetsmiljö.

De är tillgängliga i olika färger, vilket underlättar sorteringen. Även tömning av en tippcontianer med hjälp av en truck är lätt.

3. Använd din truck på rätt sätt

Lär känna din truck och dess funktioner. Se till att tillhandahålla tillräckligt med utbildning på regelbunden basis. 

Var medveten om riskerna vid truckanvändning på din arbetsplats. Underhåll är avgörande faktor. Fungerar alla komponenter optimalt? Vilka delar behöver ersättas? Vilka delar är lämpliga? En sliten eller felaktigt underhållen kedja kan t.ex. leda till kedjebrott, felaktigt valda gafflar kan orsaka att trucken tippar över ... Utrusta din truck med säkerhetsprodukter, till exempel en backkamera, ett kameransystem eller extra belysning.

liftcam

Att höras och synas är avgörande i en arbetsmiljö där dessa maskiner används. Det är därför viktigt att samla kunskap om hur trucken fungerar och underhålls. En fungerande truck bidrar till en säker arbetsmiljö.

4. Ta en planerad paus

En utvilad medarbetare är ovärderlig. Trötthet kan leda till ouppmärksamhet, vilket är skadligt i en arbetsmiljö där truckar och fotgängare korsar vägar. Genom regelbundet korta pausar är du fortsatt vaksam och undviker högrisk situationer.

5. Rapportera farliga situationer

Som anställd är du den mest lämpliga personen för att rapportera farliga situationer till din chef. Är vägmarkeringen otillräcklig? Är reglerna förvirrande? Har du problem med din truck? Meddela din chef och skapa en säker arbetsmiljö tillsammans.

man

Säkerhet är och kommer alltid vara en viktig aspekt. Ovanstående tips är enkla  att tillämpa på din arbetsplats. Även hos TVH arbetar vi hårt varje dag för att skapa en säker arbetsmiljö. Våra förebyggande rådgivare spelar en viktig roll i detta. De går regelbundet på kurser, och på så sätt behåller de sin kunskap om säkerhet aktuell.

Av vår expertis har vi samlat ett sortiment av säkerhetsprodukter som bidrar till en säker arbetsmiljö. Från ljus till back-up larm, tar TVH också hand om din säkerhet. 

 

Femke, TVH blogger

Kan vi hjälpa dig?