Avfall blir en renoverad del

TVH tar hand om avfallet från använda industrifordon. 35% av dessa fordon förnyas, 61% återvinns och 0,5% används som en energikälla. Vissa delar förnyas och testats intensivt för att garantera deras kvalitet. Dessa delar blir renoverade delar och har flera produktlivscykler .

lifecycle

 

Kan vi hjälpa dig?