Energi

En takytan på 87 000 m² är täckt med solpaneler, vilket genererar en kapacitet på 3780 kWp. Tack vare denna investering så produceras 60% av TVH's årliga energiförbrukning på ett hållbart sätt. Med detta bidrar TVH till en minskning av utsläpp av växthusgaser .

Kan vi hjälpa dig?