Generaldirektivet

06 Juni 2018

Från och med den 25 maj 2018 har Generaldirektivet (GDPR) trätt i kraft. GDPR ger ökade rättigheter för enskilda och ställer krav som är strängare på organisationer som behandlar personuppgifter.  

Vi värdesätter ditt privatliv, och därför är det viktigt att uppnå överensstämmelse med GDPR och är det en prioritet för TVH som företagsgrupp. Som ett resultat har vi uppdaterat vår sekretess- och kakepolicy. Detta är en del av vårt pågående engagemang för att vara transparent om hur vi använder dina data och håller det säkert. Här kan du hitta den senaste versionen av dessa policyer: 

https://www.tvh.com/privacy-policy

https://www.tvh.com/cookie-policy

Vänligen ta en stund för att se över de uppdaterade policyerna, som gäller för dig om du fortsätter att använda våra produkter och tjänster från och med den 25 maj 2018.

Om du har några frågor i samband med detta, skicka ett mail till" privacy@tvh.com".

Tillbaka till översikten

Kan vi hjälpa dig?