Hållbar rörlighet

27,5% av våra anställda kommer till arbetet på ett hållbart sätt. År 2014 tog TVH del i den bilfria dagen, ett initiativ från "Week van de Mobiliteit (Mobility Week). TVH uppmuntrade anställda att komma till jobbet med hjälp av ett miljövänligt hållbart alternativ. Som belöning fick deltagarna en trevlig gadget och en gratis cykelkontroll.

Mobilitetsplanen är en broschyr för TVH personal som informerar om alla möjliga sätt att resa till TVH, med cykel men även med kollektivtrafiken eller genom samåkning. Den innehåller också en hel del användbar information och tips om alternativa sätt att komma till arbetet.

Genom hållbar rörlighet, kan de anställda samt arbetsgivarna spara kostnader, CO2-utsläpp minskas och det blir mindre trafik. Utöver det så får de anställda en ökad skatteförmån .

Kan vi hjälpa dig?