Smering van de hefketting: onze tips

De hefketting is een belangrijk onderdeel van de heftruck waar veel aandacht aan moet worden besteed. De levensduur en de goede werking van een hefketting hangen af van het gebruik en onderhoud.

Elk mechanisch systeem, al dan niet complex, heeft constant nood aan smering om perfect te kunnen werken en beschermd te zijn. Het is absoluut nodig dat hefkettingen regelmatig behandeld worden met een professioneel smeermiddel. Door de ketting te smeren, behoudt ze haar optimale werking en wordt een langere levensduur gegarandeerd.

Hoe herken je een goed smeermiddel?

Opgelet, een smeermiddel is geen smeervet. We hebben het over smering als het smeermiddel vloeibaar is en over vet wanneer het een compact middel is.

Gebruik altijd een smeermiddel aangepast aan uw kettingen. Een smeermiddel in de vorm van een spray is het meest geschikt. Het smeermiddel dringt op die manier in tussen de platen en ter hoogte van de assen om roest te voorkomen.

Hoe smeer je de ketting?

Reiniging
Wat het onderhoud van de ketting betreft, volstaat het een spuitbus te gebruiken om onzuiverheden die in de schakels blijven steken, te verwijderen. Zand, stof en ander vuil die in de ketting plakken, hebben immers het effect van een schuurmiddel en verminderen de levensduur aanzienlijk. Ze moeten enkel gereinigd worden aan de hand van paraffinederivaten, zoals aardolie of gasolie. Reinig de kettingen nooit met een hogedrukreiniger, luchtspray of chemisch product.

Smering
Om opnieuw te smeren, mag de ketting nooit uitgerekt zijn. Spuit altijd op de binnenkant van de kettingschakels en niet op de zijkanten, want de schakels worden dan niet gesmeerd. Als je de binnenkant van de schakels smeert, blijft het smeermiddel langer zitten. De ketting moet zeker goed gesmeerd zijn op alle plekken waar ze op de geleiderol wordt geleid.

 

Hoe vaak moet je smeren?

Elke dag, elke week, elke maand … dat hangt natuurlijk allemaal af van de omgeving waarin de heftruck wordt gebruikt. Een heftruck die buiten rondrijdt of in een stoffige omgeving zal meer smering nodig hebben dan een heftruck die in een proper magazijn wordt gebruikt. 

Het spreekt dan ook voor zich dat een regelmatig onderhoud en voldoende smering helpen om de kostbare stilstandtijd en het productiviteitsverlies te verminderen.

Wanneer moet je de hefketting vervangen?

De heftruck heft dagelijks honderden kilo's, dag na dag. In 'normale' omstandigheden heeft een ketting een levensduur van 3 tot 5 jaar. Een slijtagemeter is onmisbaar om de ketting te meten.

Volgens de officiële voorschriften is een ketting versleten wanneer ze 3% langer is geworden boven de geleiderol. Om veiligheidsredenen raden wij aan om de kettingen te vervangen wanneer ze 2% langer zijn geworden.

In geval van uitwendige schade is het ook aangeraden om de ketting onmiddellijk te vervangen, aangezien dergelijke schade na een bepaalde tijd tot onherstelbare schade leidt.

Het nazicht van de kettingen moet een dagelijkse gewoonte zijn, maar je laat ze ook best af en toe door een vakman controleren. De kettingen werken in extreme omstandigheden en kettingbreuken moeten absoluut vermeden worden. 

Besluit: hoe beter je dus je hefketting onderhoudt met een goed smeermiddel, hoe beter je risico's op breuken en vroegtijdige slijtage, en dus ook productiviteitsverlies, voorkomt.

 

Nele, TVH blogger

Kunnen wij je helpen?

Indien je vragen hebt, gelieve het formulier in te vullen.