Środki ochrony osobistej (SOO)

Welding protection

Spawanie

Gloves

Rękawice

Workwear

Odzież robocza

Welding apron

Fartuch spawalniczy

Hearing protection

Ochrona słuchu

Protective clothing

Odzież ochronna

Rain clothes

Odzież przeciwdeszczowa

Disposable overalls

Kombinezon jednorazowy

Head and face protection

Ochrona twarzy i głowy

Earmuffs

Osłony uszu

Fall protection and platforms

Ochrona przed upadkiem

Winter clothes

Odzieź zimowa