Środki ochrony osobistej (SOO)

Produkty

Footwear

Obuwie robocze

Fall protection and platforms

Ochrona przed upadkiem

Disposable overalls

Kombinezon jednorazowy

Signalisation clothes

Odzieź ostrzegawcza

Winter clothes

Odzieź zimowa

Rain clothes

Odzież przeciwdeszczowa

Welding apron

Fartuch spawalniczy

Workwear

Odzież robocza

Head and face protection

Ochrona twarzy i głowy

Eye protection

Ochrona oczu

Welding protection

Spawanie

Hearing protection

Ochrona słuchu

Earmuffs

Osłony uszu

Respiratory protection

Ochrona dróg oddechowych

Gloves

Rękawice

Protective clothing

Odzież ochronna

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli masz pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.