Środki ochrony osobistej (SOO)

Welding apron

Fartuch spawalniczy

Rain clothes

Odzież przeciwdeszczowa

Winter clothes

Odzieź zimowa

Signalisation clothes

Odzieź ostrzegawcza

Disposable overalls

Kombinezon jednorazowy

Head and face protection

Ochrona twarzy i głowy

Eye protection

Ochrona oczu

Welding protection

Spawanie

Hearing protection

Ochrona słuchu

Earmuffs

Osłony uszu

Respiratory protection

Ochrona dróg oddechowych

Gloves

Rękawice

Protective clothing

Odzież ochronna

Fall protection and platforms

Ochrona przed upadkiem

Workwear

Odzież robocza

Footwear

Obuwie robocze

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli masz pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.