Środki ochrony osobistej (SOO)

Head and face protection

Ochrona twarzy i głowy

Earmuffs

Osłony uszu

Fall protection and platforms

Ochrona przed upadkiem

Winter clothes

Odzieź zimowa

Eye protection

Ochrona oczu

Respiratory protection

Ochrona dróg oddechowych

Footwear

Obuwie robocze

Signalisation clothes

Odzieź ostrzegawcza

Welding protection

Spawanie

Gloves

Rękawice

Workwear

Odzież robocza

Welding apron

Fartuch spawalniczy