Elmotorer & delar

Normalt så plockar vi isär hela motorn. Under denna process kontrollerar, rengör och renoverar vi alla delar. Vi omarbetar kommutatorn utifrån särskilda toleranser. Om det behövs så fernissar och torka vi fältspolarna och armaturer. Som standard ersätter vi alltid alla lager, tätningar och penslar.

När vi montera ihop motorn, utför vi tester på den med hjälp av högt kvalificerad BAKER testutrustning för att säkerställa en väl fungerande motor. En test rapport läggs till varje renoverad motor. Vårt sortiment av elektriska renoverade motorer omfattar: DC och AC-motorer, pump- och effektstyrapplikationer.

Vi har också ett brett utbud av renoverade armaturer och flänsar i lager.

Test bench for reconditioned electrical motors for forklifts, aerial work platforms, telehandlers ...

 

Test bench for reconditioned electrical motors for forklifts, aerial work platforms, telehandlers ...

 

Kan vi hjälpa dig?