Medlemskap

IPAF

IPAF International Powered Access Federation (IPAF) främjar en säker och effektiv användning av motordriven utrustning över hela världen. Det är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av sina medlemmar som är tillverkare, uthyrningsfirmor , entreprenörer och användare.

ISSA

ISSA

Den ledande branschorganisationen för städbranschen över hela världen. ISSA har ett medlemskap som omfattar mer än 7000 distributörer, tillverkare, representanter, bygg och serviceentreprenörer, in-house tjänsteleverantörer , och tillhörande tjänstemedlemmar.

PEMA

PEMA PEMA företräder utrustning och teknikleverantörer över hela världen, vilket ger en plattform för att informera, utbilda och främja de bästa metoderna, både inom de branscher de själva verkar och externt med hamn- och terminaloperatörer och andra viktiga intressenter.

ITA

I mer än 60 år har Industrial Truck Association (ITA) varit den ledande organisationen för industriella tillverkare och leverantörer av komponenter och tillbehör som bedriver verksamhet i USA, Kanada och Mexiko.

BITA

BITA BITA, British Industrial Truck Association, är Storbritanniens ledande branschorganisation för gaffeltruckstillverkare. leverantörer och leverantörer av reservdelar,materialhantering samt tjänster inom området.

DLR

DLR

Skapad 1965. Idag förenar och sammanför DLR företag inom distribution, uthyrning, underhåll och tjänster för utrustning avsedd inom byggbranchen 

FLTA

FLTA

The Fork Lift Truck Association är det största representationsorganet i sitt slag i Europa.
Det finns för att upprätthålla och höja standarden inom materialhanteringsbranschen. FLTA representerar företag av alla storlekar, inklusive tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare och leverantörer av tillhörande utrustning och tjänster.

MHI

MHI är landets största materialhantering och logistik förening. MHI erbjuder utbildning, nätverkande och lösningar för medlemmar, deras kunder och branschen som helhet genom planering och evenemang.

Sigma

SIGMA som grundades i Nederländerna, grupperar importörer och allmänrepresentanter som specialiserat sig på utrustning för väg- och vattenbyggnad, konstruktion och materialhantering. SIGMA har varit hänvisningen i denna sektor under många år.

VEBIT

VEBIT

Verenigde Bedrijven Intern Transport (VEBIT) är en holländsk sammanslutning av Koninklijke Metaalunie med väl över 150 medlemsföretag. De flesta av dessa medlemmar är auktoriserade att distribuera transportutrustning med VEBIT säkerhetsetiketter. VEBIT riktar sig till märkesoberoende företag som säljer, hyr eller upprätthåller transportutrustning eller tillverkar utrustning för dessa maskiner.

Kan vi hjälpa dig?