Güvenlik

Protection

Koruma

Antiskid

Kaydırmaz

Mats

Paspaslar

First-aid

ilk yardım çantaları

Column & rack protection

Sütun & raf koruması

Locks

Kilitler

Traffic mirrors

Güvenlik aynaları

Trailer locks

Römork kilitleri

Visibility

Görünürlük

Fire protection

Yangından korunma

Loose wheel nut indicators

Gevşek tekerlek somunu göstergeleri