Hur man installerar: ELR säkerhetsbälte

Ett ELR-säkerhetsbälte är inte så lätt att installera. Om du inte vet hur man installerar det, så är det!

ELR-säkerhetsbältet är utrustat med ett speciellt system som gör att mekanismen endast låsas vid en incident. Det är därför ELR-bältet inte kommer att dra in när det är felaktigt monterat. Denna video förklarar hur man monterar ELR-bältet i rätt vinkel så att säkerhetsbältet fungerar felfritt.

Kan vi hjälpa dig?