SmartSweep®

Nu behöver du inte längre en sopmaskin eller ansluta krånliga hydrauliska system. SmartSweep® är den första sopmaskinen som är lätt att installera och kan monteras på alla truckar!

Kan vi hjälpa dig?