Människor

TVH erbjuder alla sina anställda möjlighet att arbeta i en hälsosam och säker miljö. En sund själ i en sund kropp är en förutsättning för att fungera korrekt.

Det är därför TVH vidtar åtgärder för att främja hälsan hos de anställda genom att bedriva en policy om alkohol och droger, rökning, hälsosam mat och sport.
 
Varje år anordnar TVHs sportkommittén ett antal sportaktiviteter: Zumba, TVH Champions League, fortsätta-att-springa loppet, cykelturer ... Dessutom deltar vi även i andra sportaktiviteter såsom beachvolleyturneringen i Kortrijk, " Kerstcorrida (Jul loppet)" i Deerlijk och" Bedrijven Cross (företagsruset)" i Beveren-Leie.

TVH förbättrar ständigt arbetsvillkoren i syfte att minska olyckor och sjukdomar. Dessa åtgärder resulterade i en minskning av antalet olyckor med 8,5% under 2014 jämfört med 2012.

Kan vi hjälpa dig?