Produkty działu elektroniki

Obwody drukowane

Wszystkie obwody drukowane naprawiane są w profesjonalny sposób. TVH dysponuje niezbędnymi narzędziami do ich naprawy: stacje odnawiania,  stacje do lutowania gorącym powietrzem, stacje powtórnego lutowania, gorące stoły, piece, urządzenia do ultrasonicznego czyszczenia.

Po dokonaniu napraw płytki są testowane w maszynach lub na stołach testowych symulujących warunki pracy. Po dokonaniu testów drukowane są raporty oraz płytki zabezpieczane są specjalną powłoką chroniącą przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Elektroniczne kontrolery prędkości

Wszystkie kontrolery poddawane są podobnym testom jak obwody drukowane. W celu upewnienia się, że kontrolery działaja poprawnie, po testach funkcjonalnych pod pełnym obciążeniem poddawane są one testom na wydajność. Jeżeli kontroler przejdzie pomyślnie oba testy jesteśmy pewni tego, że będzie poprawnie funkcjonował w maszynie. W przypadku kontrolerów , w których błedy powtarzają się sporadycznie, jestesmy w stanie poddać je testom trwającym nawet kilka dni.

Wyświetlacze

Posiadamy na stanie magazynowym szeroką gamę regenerowanych wyświetlaczy i wskaźników naładowania baterii. Uszkodwone obudowy i folie ochronne wymieniane są jeżeli jest to konieczne dzięki czemu część wygląda jak nowa. Po dokonaniu napraw wyświetlacze są testowany ne uniwersalnych stołach testowych.

Joysticki, akceleratory i przełączniki kierunkowe

Bez różnicy czy jest to joystick analogowy, cyfrowym CAN-bus, przełącznik kierunkowy lub pedał jesteśmy w stanie go naprawić i przetestować. Wymienimay nie tylko wadliwe części ale również części zużyte mechanicznie.

Ładowarki

Naprawiamy wszystkie typy ładowarek i testujemy je na specjalnym stanowisku testowym. Bez różnicy na napięcie i prąd tester jest w stanie symulować każdy typ baterii. Opracowane przez nas oprogramowanie pozwala ma wydrukowanie krzywych ładownia.

Styczniki

Po dokładnym wyczyszczeniu styczniki wymieniamy styki i cewke, jeżeli jest to konieczne. Sprawdzamy wszystkie ważne parametry po dokonaniu naprawy.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeżeli masz pytania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.