VAD ÄR ELEKTRISKA KOMPONENTER?

24 Juli 2023

Elektriska komponenter utgör grundläggande delar i alla elektriska system. Tack vare dem får man det nödvändiga funktionerna för att styra och skydda kretsar. Dessa komponenter är oumbärliga för att all industriell utrustning ska fungera som avsett, från jordbrukstraktorer till helelektriska truckar. I det här blogginlägget har vi gjort en djupdykning ner i några av de mest använda elektriska komponenterna.
 

Kontakter och kontaktorer

Kontakter är ledande komponenter som etablerar och avbryter flödet av elektrisk ström. De förekommer vanligtvis i brytare, reläer och kontaktorer. Kontakter är tillverkade av material som silver, koppar och andra legeringar med utmärkt elektrisk ledningsförmåga. När du tillämpar en extern kraft, såsom ett tryck på en brytare, öppnas eller stängs kontakten för att styra strömflödet.

Kontaktorer är speciellt konstruerade för växling av tunga elektriska belastningar. De består av en spole, kontakter och ett hölje. Kontaktorer används ofta i industriella tillämpningar. De styr exempelvis motorer, belysningssystem och kraftdistributionskretsar.

Elsäkringar och säkringshållare

Elektriska säkringar är skyddsanordningar utformade för att bryta kretsen i händelse av överbelastning eller kortslutning. De innehåller en metalltråd eller -remsa som smälter vid överdriven ström. Denna åtgärd bryter kretsen, förhindrar skada på den elektriska utrustningen och ser till att säkerheten bibehålls.

Säkringshållare håller den elektriska säkringen på plats och etablerar en säker anslutning till kretsen. De finns i olika typer, som patron eller panelmonterad eller för PCB, för att tillgodose olika säkringskonstruktioner och monteringskrav.

Elektriska brytare, knappar och delar

Elektriska brytare styr flödet av el inom en krets. De sätter på eller stänger av enheter, ändrar riktningen på strömflöden eller väljer olika driftlägen. Vippomkopplare, vippströmbrytare och mikrobrytare är exempel på denna typ av brytare.

Knappar kan vara momentana och fasta brytare. Om man trycker på momentana knappar aktiveras specifika funktioner. De används ofta i tillämpningar som kräver tillfällig kontroll, såsom på kontrollpaneler och ett signalhorn. Fasta knappar styr en rad olika funktioner i maskinen. Nödstoppsknappar och ljusbrytare är exempel på fasta knappar.

Brytare och knappar kräver ofta ytterligare komponenter, såsom ställdon och monteringstillbehör. De ger taktil återkoppling och ser till användarvänligheten.

Reläer

Reläer använder en elektromagnet för att fjärrstyra öppning och stängning av kontakter. De låter lågeffektstyrsignaler växla kretsar med högre effekt. Detta avskiljer styrkretsen från belastningskretsen. Reläer används ofta i industriell utrustning.

Sensorer

Sensorer upptäcker och mäter fysikaliska storheter som temperatur, rörelse eller närhet. De omvandlar dem till elektriska signaler som används för olika ändamål, däribland övervakning, kontroll och automatisering.

Sensorer spelar en viktig roll i flera tillämpningar, från säkerhets- och miljöövervakningssystem till avancerade tillverkningsprocesser. De möjliggör insamling av realtidsdata, underlättar välgrundat beslutsfattande och systemoptimering.

Reglage på instrumenbrädan

Reglagen på instrumentbrädan är elektriska komponenter som används i fordon. De driver olika funktioner, såsom klimatkontroll, ljudsystem och belysning. Dessa reglage inkluderar vred, knappar, brytare, skjutreglage och pekskärmar. De tillhandahåller intuitiva gränssnitt så att du kan interagera med fordonets funktioner.

PÅ TVH HITTAR DU ALLA DE ELEKTRISKA KOMPONENTER DU BEHÖVER.

Vi samarbetar med de bästa varumärkena på marknaden för att kunna erbjuda dig ett brett utbud av elektriska komponenter. Vi erbjuder delar från Albright, Bernstein, Bosch, Carling Technologies, Cobo, Crouzet, Elen, Honeywell, IFM, Microprecision, Omron, Panasonic, Parker, P&F, REMA, Schaltbau, Schmersal, Schneider Electric, SICK, Telemecanique, ZF Electronics och många fler.

Läs även:

STEG 1
Berätta om ditt företag

Skicka in det här ansökningsformuläret för att specificera dina affärsbehov och begära ett kundkonto.

STEG 2
Skapa ditt konto

Vårt säljteam kommer att kontakta dig inom 3 arbetsdagar för att prata om dina affärsbehov och slutföra registreringen.

STEG 3
Få tillgång till vår onlinebutik

När ditt konto har skapats får du en personlig inloggning till vår webbutik. Vi hjälper dig att hitta delar och göra din första beställning.

Ansök om konto

Över 75 000 kunder litar på TVH som reservdelsleverantör för att se till att kundernas maskinpark fungerar smidigt och effektivt. Det börjar med ett kundkonto.

Bli kund