TVH ZET FIETSVEILIGHEID VOOROP AAN HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

05 September 2022

Onderdelenspecialist TVH organiseert op 5 en 6 september een sensibiliseringsactie rond fietsveiligheid voor de schoolgaande jeugd. Medewerkers van TVH wachten de fietsers op langs de Vichtseweg met koffiekoeken en gadgets. Op dinsdag 6 september herhalen ze de actie nog eens. Ze vragen hiermee extra aandacht voor het vrachtverkeer en de potentiële gevaren ervan. 

Frederik Hanssens (Safety, Health & Environment Manager bij TVH): “TVH wil de fietsende jongeren en werknemers van het bedrijvenpark Waregem-Zuid sensibiliseren rond de gevaren van de dode hoek. Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseren we daarom dit initiatief langs de Vichtseweg. Heel wat scholieren passeren hier om naar school te fietsen.”

AANDACHT VOOR VERKEERSVEILIGHEID

Een vijftal TVH-medewerkers informeren de voorbijrijdende fietsers over de gevaren op de weg, en meer specifiek over manoeuvrerende vrachtwagens en de dode hoek. TVH ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel vrachtwagenbestuurders als fietsers bewust te maken van de gevaren in het verkeer. “We organiseren deze ludieke actie jaarlijks aan het begin van het schooljaar en deze wordt altijd sterk geapprecieerd. Zo vestigen we extra aandacht op verkeersveiligheid en informeren we fietsers over de blinde vlekken van vrachtwagenchauffeurs. Door een defensieve fietsstijl te promoten, hopen we de veiligheid te verhogen”, besluit Frederik Hanssens. 

PREVENTIEF ONGEVALLEN VERMIJDEN

Elke ochtend rijden gemiddeld 150 fietsers per uur op dit tweerichtingsfietspad langs de uitrit van de industriezone aan de Vichtseweg voorbij. “We bereiken met onze actie zo’n 200 mensen”, aldus Frederik Hanssens. “Een actie waar we trots op zijn. Hoe meer fietsers extra alert zijn in de buurt van vrachtverkeer, hoe meer ongevallen we preventief vermijden.”

TVH leverde de voorbije jaren ook andere inspanningen om ongevallen tussen vrachtwagens en fietsers te helpen voorkomen. Zo bouwde het bedrijf al ruimere laadkaaien en krijgen vrachtwagenchauffeurs geregeld opleidingen. 

TVH ZET FIETSVEILIGHEID VOOROP AAN HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR

Terug naar overzicht