Kvalitet

VAR HADE VÅR KVALITETSAVDELNING SITT URSPRUNG?

Det hela började med att en person från försäljningsavdelningen började samla klagomål och passerade dem till rätt personer. Detta resulterade i skapandet av vår kvalitetsavdelning, som började ta mer och mer lagerkontroll och retur behandling.

Den största uppgiften är för närvarande fortfarande att i förebyggande syfte kontrollera alla inkommande varor och leverantörer. Struktureringen av samtliga processer har också blivit en viktig uppgift för denna avdelning, nu är kvaliteten en fast del av processen. Vår kvalitetsavdelning växte tillsammans med TVH i ett team av tjugo personer som arbetar enbart med kvalitet.

Vår kvalitetspolicy består av 4 kvadranter som visas i logotypen. Dessa är baserade på en kombination av förebyggande och korrigerande åtgärder, både för produkter och processer.

HUR SÄKRAR VI KVALITET?

Vi vill skapa ett mervärde för dig och våra leverantörer genom att fortsätta att optimera våra processer, produkter och information. Vi gör detta genom att kontinuerligt investera i förebyggande kontroll av alla inkommande gods.

Om någonsin något går fel, behöver du perfekt service. Även i det ögonblicket är vi redo att hjälpa dig. Genom din pålitliga Försäljningsrådgivare, försöker vi att hitta den bäst möjliga lösningen för dig personligen.

Är du nyfiken på att få veta hur vi hantera detta? Så ta en titt på vår film nu.

LEVERANTÖR BEDÖMNING OCH INKÖP

För att kunna kontinuerligt erbjuda bästa kvalitet till våra kunder, använder TVH ett omfattande system för att betygsätta befintliga leverantörer och att köpa nya produkter från nya leverantörer. Alla leverantörer rankas på följande:

  • Produktkvalitet: lika med OEM i bruk, livscykel och dimensioner, med garanti på alla delar
  • Emballage av godset: förpackningar som rustade för transport med minimal risk för skador
  • Helhetsbilden av en leverantör: leveranser i tid, svarstid på frågor, prissättning och tillgänglighet av produkterna mm

STICKPROVSKONTROLLER

Alla prover som tas emot från våra leverantörer utsätts för djupgående tester hos kvalitetsavdelningen . För att säkerställa detta har TVH investerat i högsta möjliga kvalitet på test och mätinstrument, såsom en hårdhetsmätaren , spektrometer, 3D-mätning, PCB testning med flera.

Alla provexemplar mäts, jämförs och testas. Några av dem har byggts in i maskiner för att testas i en verklig arbetsmiljö.
Tack vare en ny universell transmissionstestbänk, kan TVH garantera hög kvalitet på alla levererade sändningar. Kunden få tillsammans med sin reparerade transmission en testrapport i vilken alla uppmättapåfrestningar nämns. Dessutom så används både kall och uppvärmd olja i provbänken.

INGÅNGSKONTROLL OCH LAGRING

Slumpmässiga kontroller avgöra vilka delar i varje försändelse som kommer att testas. Reservdelarna mäts och testas baserat på den information som finns i tekniska ritningar, provtestrapporter och specifikationsdatablad som finns lagrat i systemet på den specifika delen.

På detta sätt kontrolleras de mottagna proverna och deras förenlighet med det avtal som ingåtts med leverantöreren. Dessa resultat används sedan för att betygsätta leverantören enligt TVH. Om kvaliteten på de delar godkänns får de en intern kod och etikett innan de är individuellt förpackad och placeras i lager under utmärkta lagerförhållanden (luftfuktighet, temperatur ...).

Kan vi hjälpa dig?