Kvalitet & Miljö

ISO 9001:2015

ISO 9001

Vi är certifierade enl. ISO 9001:2015.
Våra ständiga förbättringar kommer naturligtvis Dig som kund till del.

Kvalitetspolicy

TVH Nordic AB, som tillhandahåller reservdelar och tillbehör till truckar och eldrivna fordon, strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster och att förbättra vår väl utbyggda service skall vara något som angår vår personal och alla våra samarbetspartners.

Vi skall förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens till våra kunder för att stärka deras position.
Vi skall, till våra kunder, visa att vår konkurrenskraft och vårt breda sortiment ger kunden en lönsam totallösning.
Vi skall kontinuerligt förbättra personalens kompetens genom utbildning och ledningen skall säkerställa att personalen har de tekniska hjälpmedel som fordras för att uppfylla kundernas krav och förväntningar.

ISO 14001:2015

ISO 14001

VI är cerifierade enligt miljöstandarden ISO 14001:2015
Det innebär att vi förstärker vår service ut mot våra kunder och att vi blir en ännu starkare samarbetspartner.

Miljöspolicy

TVH Nordic AB, som tillhandahåller reservdelar och tillbehör till truckar och eldrivna fordon, skall värna om miljön genom att stödja kretsloppstänkandet, förebygga föroreningar och minimera eventuella skadliga miljöeffekter från vår verksamhet.

TVH Nordic AB skall genom sitt agerande och genom utbildning och information, internt och externt, verka för ständigt ökad miljömedvetenhet hos våra samarbetspartner och genom engagemang se till att personalen har förståelse, motivation och ett aktivt miljötänkande.

TVH Nordic AB skall genom ständiga förbättringar sträva efter att uppnå våra miljömål och alltid ha lagar och andra miljökrav som ett minimikrav.

TVH Nordic AB Intyg ledningssystemet

Kan vi hjälpa dig?