Maskinleverantörerna

TVH Nordic AB är stolta medlemmar i Maskinleverantörerna

MASKINLEVERANTÖRERNAMaskinLeverantörerna - ML - är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner. 

ML finns till för dess medlemmar, men också finns också till för deras kunder. För att kunderna ska kunna göra trygga affärer med ML's medlemmar. Alla medlemmar skriver under på att leva efter föreningens kvalifikationsbestämmelser. Det betyder i korthet att medlemsföretaget har en solid ekonomi samt företags- och ansvarsförsäkring. Ett medlemskap säkerställer också att medlemsföretaget har god branschkunskap, kvalificerad personal och att de följer god affärsed och använder branschens gemensamma leveransvillkor.

Du hittar mer information om Maskinleverantörerna här

Kan vi hjälpa dig?